1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τα εμπορεύματα που πωλούνται αποκλειστικά από την επιχείρηση με την επωνυμία «CISTERN ART EE» και με διακριτικό τίτλο «CISTERN ART», που βρίσκεται στο 6ο χλμ. επαρχιακής οδού Ριτσώνας-Βαθίου, Εύβοια, Τ.Κ. 34150, Χαλκίδα με αριθμό ΓΕΜΗ 149394701000, ΑΦΜ 801112650 της ΔΟΥ Χαλκίδας, με υποκαταστήματα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Παναγίτσας 3. Τ.Κ. 14562, και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.mamushgallery.com ή www.mamushgalleryshop.com, εφεξής καλούμενη ως η «Επιχείρηση».

 

 

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ


Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής καλούμενος ως «Χρήστης» ή «Πελάτης») πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης. Για να εγγραφεί ή να συνδεθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, απαιτείται να συμπληρωθούν το πλήρες όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Αυτές οι πληροφορίες παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέα προϊόντα ή προσφορές στους πελάτες της ή τους εγγεγραμμένους χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να τερματίσει την εγγραφή του/της στη λίστα διευθύνσεων/e-mail, μπορεί να το πράξει στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση (director@mamushgallery.com), ζητώντας τη διαγραφή ή την αλλαγή των προσωπικών του δεδομένων.

 

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ


3.1. Ηλεκτρονική υποβολή παραγγελίας - Πρόταση αγοράς εμπορευμάτων


Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται με τη συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου δήλωση αποποίησης ευθύνης με τους όρους πώλησης των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια ενεργοποιεί/τσεκάρει το εικονίδιο «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις Αγοράς ". Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα στην Επιχείρηση ότι, πριν υποβάλει την παραγγελία του/της, έλαβε με σαφή και κατανοητό τρόπο τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τα κύρια χαρακτηριστικά των παραγγελθέντων προϊόντων, όπως περιγράφονται στις σελίδες του e-shop. Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά πριν υποβάλει την παραγγελία του, ώστε να μην έχει καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελθέντων προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για τα παραπάνω.
 • Ταυτότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail της Εταιρείας.
 • Τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και όλων των επιπλέον χρεώσεων αποστολής, καθώς και κάθε άλλη χρέωση όπως χρεώσεις εξαγωγής. Στις περιπτώσεις που οι επιπλέον χρεώσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια εκ των προτέρων, όπως δασμοί, έξοδα εκτελωνισμού ή άλλα έξοδα, η χρέωση γίνεται απευθείας στον Πελάτη από τις τοπικές αρχές στον τόπο παραλαβής της παραγγελίας.
 • Το κόστος χρήσης του εργαλείου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης όταν αυτό υπολογίζεται με βάση χρέωση διαφορετική από το βασικό τιμολόγιο.
 • Τα μέσα πληρωμής, το χρόνο πληρωμής, την παράδοση, την εκτέλεση, αλλά και την προθεσμία εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα εμπορεύματα.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως ισχύουν.

Η αποστολή της παραγγελίας στην Επιχείρηση αποτελεί πρόταση για την αγορά των παραγγελθέντων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία.

 

3.2. Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Παραλαβής Παραγγελίας – Πώληση


Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Επιχείρηση προτού ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση αποδοχής και επεξεργασίας της παραγγελίας από την Επιχείρηση όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την Επιχείρηση από τη στιγμή που ο Πελάτης λαμβάνει μία ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας με την ένδειξη «Η παραγγελία σας ελήφθη και βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας».

Οι ενημερώσεις κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη Χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στη διεύθυνση email που έχει καταχωρίσει ο Χρήστης/Πελάτης.

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς κάθε φορά που υπάρχει κάποια εξέλιξη στη διαχείριση της παραγγελίας.

Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει την «Παραλαβή και διεκπεραίωση της παραγγελίας» και να ενημερώσει αμέσως την Επιχείρηση (το αργότερο εντός 3 ωρών από τη στιγμή της παραλαβής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης) γραπτώς για οποιοδήποτε λάθος, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση παραλαβής και επεξεργασίας παραγγελίας» θα ισχύσουν ως έχουν στη Συμφωνία Πώλησης.
Κατά την επεξεργασία κάθε καταχωρημένης παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των προϊόντων της παραγγελίας. Εάν η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στη σελίδα του προϊόντος, ο Πελάτης θα λάβει νέα γραπτή ενημέρωση. Ειδικότερα, εάν η εταιρεία διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την απουσία σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λπ., θα ενημερώσει με e-mail τον Πελάτη.

Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται βεβαιωμένη και δημιουργεί αξιώσεις από τα μέρη (Πελάτης - Επιχείρηση) μόνο με την αποστολή και λήψη του e-mail της Επιχείρησης με την ένδειξη «Η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε». Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του Πελάτη.

Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την εξέλιξη της παραγγελίας του μέσω e-mail (e-mail: art@mamushgallery.com  

3.3 Περιορισμοί Ευθύνης


Στα πλαίσια της καλής πίστης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να αποδεχτεί παραγγελία και να ολοκληρώσει την πώληση προϊόντων τα οποία, λόγω τυπογραφικού ή ηλεκτρονικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε εσφαλμένη τιμή, χαμηλότερη ή υψηλότερη από την τιμή που ισχύει για την περίοδο αυτή.

Σε περίπτωση που μια παραγγελία εμφανίσει σφάλμα στην τιμή μόνο μέρους των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία είναι έγκυρη και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωμένη για τα προϊόντα στα οποία βρέθηκε το σφάλμα. Σε περίπτωση εσφαλμένης παράδοσης μη παραγγελθέντων προϊόντων, η μη ειδοποίηση της Επιχείρησης και η επιστροφή των προϊόντων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση προθυμίας αγοράς τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή χρημάτων από την Επιχείρηση και ο Πελάτης καθυστερήσει να επιστρέψει αυτά τα προϊόντα για περισσότερες από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, τότε αυτή η άρνηση συνιστά δήλωση πρόθεσης αγοράς των προϊόντων και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει την αξία τους.

 

 

 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τοποθετούνται στη σελίδα κάθε προϊόντος. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την παραγγελία και συνεπώς να μην ολοκληρώσει την πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστραφούν στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει για την παραγγελία.

Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας είναι οι εξής:

 • Προπαραγγελία: Το προϊόν δεν βρίσκεται στην αποθήκη του προμηθευτή αλλά μπορεί να παραγγελθεί. Σε αυτή την περίπτωση η παραγγελία θα εκτελεστεί όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο για παράδοση. Η επιβεβαίωση της παραλαβής από την Επιχείρηση της προπαραγγελίας λογίζεται ως αποδοχή της παραγγελίας και σύναψη όρων πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πλήρης εξόφληση.
  • Μη διαθέσιμο ή Προσωρινά μη διαθέσιμο προϊόν: Το προϊόν έχει εξαντληθεί ή δεν είναι διαθέσιμο και αναμένεται να παραληφθεί αμέσως.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση τυχόν πρόσθετων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εάν συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Σε τέτοια περίπτωση, εάν η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία μονομερώς μέσω γραπτής δήλωσης (μέσω e-mail στο art@mamushgallery.com 

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας και καταγγελίας της συμφωνίας πώλησης, η Επιχείρηση πρέπει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλο το τίμημα αγοράς που κατέβαλε ο Πελάτης.

 

 

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

5.1 Τρόποι & Τόπος Αποστολής

 

Η παράδοση της παραγγελίας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 1. Παραλαβή από το κατάστημα. Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει τα είδη που παρήγγειλε, χωρίς χρέωση, από το κατάστημα της Επιχείρησης στη διεύθυνση Παναγίτσας 3, Μπενάκειο Εμπορικό Κέντρο Κηφισιά Αττικής, και η πληρωμή να γίνει με μετρητά ή με χρεωστική / πιστωτική κάρτα.
 2. Αποστολές με εταιρίες ταχυμεταφορών (courier). Η Επιχείρηση έχει την δυνατότητα να αποστείλει την παραγγελία του Πελάτη είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Οι χρεώσεις αποστολής διαφοροποιούνται ανάλογα την πόλη ή χώρα επιστροφής
 3. Για αποστολές στις περιοχές πλησίον του καταστήματος μας (Ταχυδρομικοί Κώδικες: 14560 έως 14569 και 14578, 14671, 14572 και 14567) η χρέωση είναι 10 ευρώ ανά αποστολή.
 4. Για αποστολές στον υπόλοιπο νομό Αττικής αλλά και σε όλη την Ελλάδα χρησιμοποιείται η εταιρεία ELTA Courier και η χρέωση είναι σύμφωνα με την ογκομέτρηση του είδους που αγοράστηκε από τον Πελάτη. Στο βήμα check-out της διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας και αφού ο Πελάτης συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής του, θα μπορεί να δεί την σχετική επιβάρυνση αποστολής.
 5. Για αποστολές στην Ευρώπη χρησιμοποιείται η εταιρία Fedex και η χρέωση είναι σύμφωνα με την ογκομέτρηση του είδους που αγόρασες. Στο βήμα check-out της διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας και αφού ο Πελάτης συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής του, θα μπορεί να δει την σχετική επιβάρυνση αποστολής.
 6. Για αποστολές σε Αμερική & Ασία χρησιμοποιείται η εταιρία Fedex και η χρέωση είναι σύμφωνα με την ογκομέτρηση του είδους που αγοράσε ο Πελάτης. Στο βήμα check-out της διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας και αφού ο Πελάτης συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής του, θα μπορεί να δει την σχετική επιβάρυνση αποστολής. Επιπλέον της χρέωσης αποστολής θα χρεωθεί και ένα ποσό 30 ευρώ που αφορά έξοδα handling, εκτελωνισμού.

 

Τα αγορασμένα είδη θα παραδοθούν στον τόπο που καθορίζει ο Πελάτης.

Τυχόν λανθασμένη εγγραφή εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου εσφαλμένος υπολογισμός των εξόδων αποστολής δεν δημιουργεί ευθύνη για την Επιχείρηση, αλλά για τον Πελάτη.

Εφόσον μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο κίνδυνος μετατίθεται στον Πελάτη, ο τελευταίος πρέπει να ελέγξει κατά την παράδοση τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του/της κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε άδικα τα προϊόντα της παραγγελίας του/της. Εάν ο Πελάτης δεν λάβει το προϊόν μετά τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση.

 

 

5.2 Χρόνος παράδοσης

 

Η παράδοση γίνεται σε συγκεκριμένες ημέρες ανάλογα την πόλη ή χώρα αποστολής:

 • Αποστολές εντός Ελλάδας
  1. Για αποστολές στις περιοχές πλησίον του καταστήματος της Επιχείρησης (Ταχυδρομικοί Κώδικες: 14560 έως 14569 και 14578, 14671, 14572 και 14567): εντός 24 ωρών
  2. Για αποστολές στον υπόλοιπο νομό Αττικής: 1-4 ημέρες
  3. Για αποστολές στην υπόλοιπη Ελλάδα: 2-7 ημέρες
 • Αποστολές στην Ευρώπη: 2-7 ημέρες
 • Αποστολές στην Αμερική: 4-10 ημέρες
 • Αποστολές στην Ασία: 5-15 ημέρες

 

 

Για απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (δηλαδή για τη μεταφορά και παράδοση αποστολών σε περιοχές εκτός των ορίων μεγάλων πόλεων), η παράδοση μπορεί να χρειαστεί έως και 10 εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθεί.

Ο χρόνος παράδοσης των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από τη στιγμή της πώλησης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, εγγράφως, μέσω e-mail.

Ο χρόνος παράδοσης διαφέρει ανά είδος. Για την ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο παράδοσης ο Πελάτης μπορεί να συμβουλευτεί τις πληροφορίες στο είδος που τον ενδιαφέρει ή να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση στο +30 210 6232900.

Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι μόνο εκτιμήσεις και η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί τις ημερομηνίες παράδοσης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένα μέρη του κόσμου δεν είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες παράδοσης.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία από το κατάστημα της Επιχείρησης, πρέπει να επικοινωνήσει στο +30 210 6232900 για να προγραμματίσει την παραλαβή. Όλες οι παραδόσεις μπορούν να γίνουν Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο 10:00 έως 18:00 και Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10:00 έως 21:00. Όλα τα παραπάνω απαιτούν επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν από την παραγγελία του Πελάτη είναι σε έλλειψη ή δεν είναι διαθέσιμο, το τμήμα πωλήσεων της Επιχείρησης θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για νέα ημερομηνία αποστολής και παράδοσης ή για πιθανή αντικατάσταση με παρόμοιο προϊόν. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, τις μεθόδους και το κόστος αποστολής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

5.3 Ανωτέρα βία

 

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε γεγονότα που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης ή λόγω ανωτέρας βίας και ως εκ τούτου η Επιχείρηση δικαιούται παράταση του χρόνου εκτέλεσης.
Ενδεικτικά παραδείγματα περιλαμβάνουν απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, προβλήματα προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν περισσότερο από δύο (2) εβδομάδες, η σύμβαση πώλησης μπορεί να λυθεί από οποιοδήποτε μέρος χωρίς αποζημίωση

 

 

 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

 

Η Επιχείρηση υποστηρίζει επί του παρόντος τους εξής πέντε τρόπους πληρωμής:

 

6.1 Πληρωμή στο κατάστημα

Ισχύει μόνο για παράδοση της παραγγελίας από το κατάστημά μας. Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα του Πελάτη. Μάθετε περισσότερα για αυτήν την υπηρεσία παράδοσης μέσω του αντίστοιχου σημείου που υποδεικνύεται στο πεδίο 'Αποστολές & Επιστροφές'.

 

6.2 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Εάν ο Πελάτης δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα ή δεν επιθυμεί να τη χρησιμοποιήσει, μπορεί να πληρώσει την παραγγελία μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σταλεί email με τον τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης στον οποίο ο Πελάτης μπορεί να καταθέσει το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Έξοδα προμήθειας τράπεζας για καταθέσεις διαμέσου διαφορετικής τράπεζας επιβαρύνουν τον αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού της Επιχείρησης έχουν ως εξής:

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης, ο Πελάτης πρέπει να στείλει ένα αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής μέσω email στη διεύθυνση sales@mamushgalleryshop.com. Η Επιχείρηση θα αποστείλει την παραγγελία μόλις παραλάβει το αντίγραφο της απόδειξης.

 

6.3 Χρεωστική / Πιστωτική κάρτα

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωμένης κάρτα Visa, MasterCard, Maestro.

 

6.4 PayPal

Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του/της στο PayPal. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πίστωση PayPal ή να συνδέσει μια τραπεζική κάρτα στον λογαριασμό του/της στο PayPal.
Όταν ο Πελάτης επιλέξει αυτήν την επιλογή πληρωμής, θα ανακατευθυνθεί στο PayPal για να ολοκληρώσει την πληρωμή. Θα λάβει ένα email που θα τον ενημερώνει για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει χρησιμοποιώντας Paysafecard Mastercard μέσω PayPal. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να συνδέσει την Paysafecard MasterCard στον λογαριασμό του στο PayPal. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Paysafecard.

 

6.5 Stripe

Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει χρησιμοποιώντας τραπεζική κάρτα μέσω του Stripe, το περιβάλλον επεξεργασίας πληρωμών με κάρτα της Επιχείρησης. Επιλέγοντας Stripe, ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει με Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover και Diners Club. Αυτό περιλαμβάνει χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες.

Η Επιχείρηση δέχεται Paysafecard MasterCard, αλλά μόνο μέσω PayPal. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό PayPal.

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Επιχείρησης μέχρι την τελική, πλήρη και ολοκληρωμένη εκτέλεση της πληρωμής του τιμήματος αγοράς.

 

 

 

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

7.1 Πολιτική επιστροφής προϊόντων

 

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 όπως ισχύουν.

Στόχος της Επιχείρησης είναι ο Πελάτης να μείνει πλήρως ικανοποιημένος από την εμπειρία του με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την παραγγελία, μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των προϊόντων και αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων. Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Επιχείρηση μέσω e-mail σχετικά με την πρόθεσή του/της να επιστρέψει την παραγγελία εντός 5 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Οι ειδοποιήσεις επιστροφών που λαμβάνονται εκτός αυτού του χρόνου ή χωρίς προειδοποίηση ενδέχεται να απορριφθούν από το αρμόδιο τμήμα της Επιχείρησης.

Όλες οι παραγγελίες που γίνονται κατά παραγγελία είναι μοναδικές και δεν επιστρέφονται.

Για να κανονίσει μια επιστροφή, ο Πελάτης πρέπει:

Να ειδοποιήσει την ομάδα μας μέσω e-mail σχετικά με την πρόθεσή του να επιστρέψει την παραγγελία. Email: sales@mamushgalleryshop.com. Το αίτημά του θα διεκπεραιωθεί εντός 72 ωρών και θα λάβει ένα email που θα τον ενημερώνει ότι η επιστροφή χρημάτων βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Για την αποδοχή και τη διεκπεραίωση της επιστροφής χρημάτων πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το εν λόγω είδος πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και σε κατάσταση επαναπώλησης
 2. Πρέπει να συμπεριληφθεί αντίγραφο της απόδειξης πώλησης που o Πελάτης έλαβε κατά την παράδοση.
 3. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική συσκευασία που έχουν αποσταλεί για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα παραλαμβάνονται χωρίς ζημιές.
 4. Πρέπει να τηρούνται τα νόμιμα, κατά περίπτωση, διαστήματα επιστροφών.

Εάν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται σωρευτικά, η Επιχείρηση θα ενημερώσει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να συλλέξει προϊόντα με δικά του έξοδα. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί να τα παραλάβει, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει τα προϊόντα καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε από την αρχική παραγγελία.

Εάν το/τα είδος/η υποστούν ζημία από εξωτερικούς παράγοντες, η Επιχείρηση θα καλύψει τα έξοδα αποστολής. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, συνιστάται ιδιαίτερα στον Πελάτη να επιστρέψει το/τα είδος/η μέσω μιας υπηρεσίας η οποία επιτρέπει το εντοπισμό του προς παράδοση είδους.

Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα επιστροφής. Αυτά βαρύνουν τον Πελάτη.

Εάν η Επιχείρηση ευθύνεται για ελάττωμα, ο Πελάτης δικαιούται να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνση, αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο. Η Επιχείρηση πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ελάττωμα, είναι δυνατό να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@mamushgalleryshop.com.

Εάν ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητά για τη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για ένα προϊόν που πωλείται κατάλληλα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

 

7.2 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

 

Σκοπός της Επιχείρησης είναι να αξιολογεί και να δέχεται επιστροφές εντός 3 εργάσιμων ημερών από την άφιξη στην αποθήκη. Αφού γίνει αποδεκτή η επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη, θα σταλεί επιβεβαίωση μέσω e-mail σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Η πληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας του Πελάτη. Η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργαστεί μόνο επιστροφές στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά.

Η επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη θα είναι μικρότερη από οποιαδήποτε χρέωση αποστολής κατά τη στιγμή της αγοράς.

Για πελάτες εκτός ΕΕ, οι δασμοί και άλλοι φόροι δεν θα επιστραφούν. Ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιστροφές χρημάτων.

 

 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Οι φωτογραφίες που δείχνουν τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική εικόνα του προϊόντος.

Οι φωτογραφίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση.

 

 

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Οι συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου διέπονται από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο, ιδίως από τη νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την Επιχείρηση στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα ρυθμίσει τη χρήση του ιστότοπου και την ερμηνεία του. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθεί τους νόμους αυτής της χώρας.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

Η προστασία που παρέχουν οι διατάξεις του Νόμου περί εξ αποστάσεως συμβάσεων, καθώς και οι παρόντες όροι, τονίζεται ότι ισχύουν για συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται για σκοπούς άλλους από την εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελεύθερη εμπορική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με αυτούς τους όρους κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό με δικαστική απόφαση, το υπόλοιπο της σύμβασης θα συνεχίσει να ισχύει.

Η Επιχείρηση μπορεί να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο μέρος.

Ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης πώλησης σε τρίτους.

Όλες οι ειδοποιήσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς (μέσω e-mail).

Οι παρόντες όροι είναι σύμφωνοι με τη διάταξη του άρθρου  3β του Ν. 2251/1994.

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ- Έντυπο Υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης

Δια του παρόντος αποκαλύπτω την υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών ……

Που Παραγγέλθηκαν στις ………… και παραλήφθηκαν στις …………..…..

Όνομα καταναλωτή:

Διεύθυνση Καταναλωτή:

Υπογραφή καταναλωτή

Ημερομηνία