ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Πολτική Επιστροφών 

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 όπως ισχύουν.

Στόχος της Επιχείρησης είναι ο Πελάτης να μείνει πλήρως ικανοποιημένος από την εμπειρία του με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την παραγγελία, μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των προϊόντων και αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων. Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Επιχείρηση μέσω e-mail σχετικά με την πρόθεσή του/της να επιστρέψει την παραγγελία εντός 5 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Οι ειδοποιήσεις επιστροφών που λαμβάνονται εκτός αυτού του χρόνου ή χωρίς προειδοποίηση ενδέχεται να απορριφθούν από το αρμόδιο τμήμα της Επιχείρησης.

Όλες οι παραγγελίες που γίνονται κατά παραγγελία είναι μοναδικές και δεν επιστρέφονται.

Για να κανονίσει μια επιστροφή, ο Πελάτης πρέπει:

Να ειδοποιήσει την ομάδα μας μέσω e-mail σχετικά με την πρόθεσή του να επιστρέψει την παραγγελία. Email: art@mamushgallery.com . Το αίτημά του θα διεκπεραιωθεί εντός 72 ωρών και θα λάβει ένα email που θα τον ενημερώνει ότι η επιστροφή χρημάτων βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Για την αποδοχή και τη διεκπεραίωση της επιστροφής χρημάτων πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Το εν λόγω είδος πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και σε κατάσταση επαναπώλησης
  2. Πρέπει να συμπεριληφθεί αντίγραφο της απόδειξης πώλησης που o Πελάτης έλαβε κατά την παράδοση.
  3. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική συσκευασία που έχουν αποσταλεί για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα παραλαμβάνονται χωρίς ζημιές.
  4. Πρέπει να τηρούνται τα νόμιμα, κατά περίπτωση, διαστήματα επιστροφών.

Εάν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται σωρευτικά, η Επιχείρηση θα ενημερώσει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να συλλέξει προϊόντα με δικά του έξοδα. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί να τα παραλάβει, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει τα προϊόντα καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε από την αρχική παραγγελία.

Εάν το/τα είδος/η υποστούν ζημία από εξωτερικούς παράγοντες, η Επιχείρηση θα καλύψει τα έξοδα αποστολής. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, συνιστάται ιδιαίτερα στον Πελάτη να επιστρέψει το/τα είδος/η μέσω μιας υπηρεσίας η οποία επιτρέπει το εντοπισμό του προς παράδοση είδους.

Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα επιστροφής. Αυτά βαρύνουν τον Πελάτη.

Εάν η Επιχείρηση ευθύνεται για ελάττωμα, ο Πελάτης δικαιούται να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνση, αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο. Η Επιχείρηση πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ελάττωμα, είναι δυνατό να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση art@mamushgallery.com

Εάν ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητά για τη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για ένα προϊόν που πωλείται κατάλληλα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Σκοπός της Επιχείρησης είναι να αξιολογεί και να δέχεται επιστροφές εντός 3 εργάσιμων ημερών από την άφιξη στην αποθήκη. Αφού γίνει αποδεκτή η επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη, θα σταλεί επιβεβαίωση μέσω e-mail σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Η πληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας του Πελάτη. Η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργαστεί μόνο επιστροφές στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά.

Η επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη θα είναι μικρότερη από οποιαδήποτε χρέωση αποστολής κατά τη στιγμή της αγοράς.

Για πελάτες εκτός ΕΕ, οι δασμοί και άλλοι φόροι δεν θα επιστραφούν. Ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιστροφές χρημάτων.