1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, NEWSLETTER, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1   Η χρήση των υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη, από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «CISTERN ART ΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «CISTERN ART», η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής (οδός Γούναρη αρ. 161 Τ.Κ. 16674, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149394701000, και Α.Φ.Μ 801112650 της  Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, με υποκατάστημα στη Κηφισιά Αττικής (οδός Παναγίτσας αρ. 2 Τ.Κ 14562), εφ’ εξής «η Επιχείρηση», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το περιεχόμενο της παρούσας. Αν δεν συμφωνεί ή δεν συναινεί σε αυτή, θα πρέπει να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και που παρέχει η Επιχείρηση.

1.2 Η Επιχείρηση σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζεται πλήρως με τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR για την συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς και για τον τρόπο χρήσης τους.

1.3   Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου mamushgallery.com mamushgalleryshop.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

2.1 Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου ισχύει για όλες τις τοποθεσίες Web, τους τομείς, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα προϊόντα που ανήκουν στην Επιχείρηση.

2.2 Η Επιχείρηση  συλλέγει, εξάγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα και να εξατομικεύει την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με την Επιχείρηση. Αυτή η συλλογή γίνεται κατόπιν κατάλληλης ειδοποίησης και εξασφάλισης της δικής σας συναίνεσης και με τις απαραίτητες διαδικασίες των αρχών προστασίας δεδομένων, όπου απαιτείται.

2.3 Η Επιχείρηση ενδέχεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για την ολοκλήρωση διαφόρων συναλλαγών, όπως:

 • δημιουργία προφίλ και επαλήθευση χρήστη
 • αιτήματα για πληροφορίες (πχ. τιμές προϊόντων κτλ)
 • συνδρομές σε υπηρεσίες marketing ή υποστήριξης
 • αιτήσεις πρόσληψης ή συνεργασίας
 • προϊόντα και μηνύματα marketing (newsletters κτλ)

Επιπρόσθετα, στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/μητρώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου(κινητό/σταθερό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, άλλες μοναδικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικά χρήστη και κωδικοί πρόσβασης, προτιμήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, προτιμήσεις επικοινωνίας, και δεδομένα σχετικά με το ενδιαφέρον σας για απασχόληση.

2.4 Εάν δημοσιεύετε, σχολιάζετε, εκφράζετε ενδιαφέρον ή παράπονα ή μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ σε μια τοποθεσία της Επιχείρησης, κοινωνικό δίκτυο, ιστολόγιο ή άλλο φόρουμ τέτοιου είδους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε ενδέχεται να αναγνωστεί, θεαθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες αυτών των φόρουμ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για σκοπούς που δεν ελέγχονται ούτε από εσάς ούτε από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλλετε σε τέτοια φόρουμ.

2.5 Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε, η Επιχείρηση ενδέχεται επίσης να συλλέξει πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας σε μια τοποθεσία Web της Επιχείρησης, σε μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web ή σε μια τοποθεσία Web που "υποστηρίζεται από" άλλη εταιρεία εκ μέρους της Επιχείρησης, μέσω των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, που περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα Web, cookies και ενσωματωμένες συνδέσεις Web. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες κίνησης που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία Web, όπως τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης και τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web από όπου μεταβήκατε. Ενδέχεται να συλλέξουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP), το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, τη συμπεριφορά μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (δηλαδή, τις σελίδες που βλέπετε, τις συνδέσεις που ακολουθείτε και άλλες ενέργειες που κάνετε σε σχέση με τις τοποθεσίες Web της Επιχείρησης ή τις υποστηριζόμενες τοποθεσίες Web), καθώς και πληροφορίες προϊόντων. Η Επιχείρηση ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δελτία επικοινωνίας που αποστέλλει και επομένως ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία όταν ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάνετε κλικ σε σύνδεση που περιέχεται σε αυτό. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα πώς η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων (Πολιτική cookies)

2.6 Η Επιχείρηση συλλέγει επίσης πληροφορίες από πηγές που είναι διαθέσιμες δημοσίως ή στο εμπόριο και θεωρούνται αξιόπιστες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Επιχείρηση από τις δημόσιες ή εμπορικές πηγές της ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις πληροφορίες που συλλέγει όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες της στο Web.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. ΔΕΝ πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός και αν μας το επιβάλει ο Νόμος.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

 

 1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

 1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 2. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η Επιχείρηση συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνεργατών/πελατών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προσφορών, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας ΔΕΝ θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών  της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την Εταιρεία, χωρίς τη συγκατάθεσή του πελάτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Α. Συλλέγουμε τις βασικές πληροφορίες από εσάς κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας, όπου σε αυτές τις πληροφορίες συμπεριλαμβάνεται το όνομα σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). Καταγράφουμε επίσης την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται στον πάροχο της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (Gmail, Outlook, Yahoo! Mail κ.α.) όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας. Μαζί με αυτά, κρατάμε επίσης και σημειώσεις ή λεπτομέρειες που εξηγούν τι ζητήσατε και πως ανταποκριθήκαμε όταν ήρθατε σε επικοινωνία μαζί μας.

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στον ιστότοπο μας για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις και τη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε και τις επιλογές σας σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Β. Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων: Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

 

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών τρίτου μέρους, όπως είναι απαραίτητο προκειμένου αυτοί να εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους μας. Στα παραδείγματα κοινοποίησης δεδομένων περιλαμβάνονται τα cookies, η διεύθυνση IP σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και το όνομα σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση και το όνομά σας χρησιμοποιούνται μόνο σε αξιόπιστες υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία newsletters. Κοινοποιούμε μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες, ενώ δεν επιτρέπεται στα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Κάθε τρίτο μέρος που χρησιμοποιούμε συμμορφώνεται επίσης με τη σειρά κανονισμών του GDRP.

Υπηρεσίες, εργαλεία και widgets τρίτων που χρησιμοποιούμε

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με όλα τα εργαλεία, τις υπηρεσίες και τα widgets τρίτων που χρησιμοποιούμε, καθώς επίσης και συνδέσμους με τις πληροφορίες για τη διαχείριση των δεδομένων σας από αυτές τις υπηρεσίες.

Google Analytics – Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να παρακολουθούμε τα βασικά στατιστικά στον ιστότοπο μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται η Google τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Google Ads - Για την παρακολούθηση διαφημίσεων μέσω του δικτύου της Google που παρακολουθούμε την απόδοση τους

Facebook Ads - Για την παρακολούθηση διαφημίσεων μέσω του δικτύου του Facebook που παρακολουθούμε την απόδοση τους

Linkedin Ads - Για την παρακολούθηση διαφημίσεων μέσω του δικτύου του Linkedin που παρακολουθούμε την απόδοση τους

MailChimp – Χρησιμοποιούμε το MailChimp για τη δημιουργία των newsletter και μάρκετινγκ emails μας, καθώς επίσης και για να οργανώνουμε σε λίστες όλους τους subscribers μας (τους εγγεγραμμένους χρήστες των newsletter μας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται το MailChimp τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Linkwise – Χρησιμοποιούμε affiliate συνδέσμους μέσω της Linkwise, ενός ελληνικού affiliate δικτύου (το review μας εδώ), για την προώθηση προϊόντων από τρίτες εταιρείες πωλήσεων. Τα δεδομένα που συλλέγει πιθανώς το δίκτυο από τους χρήστες του, είναι όταν κλικάρετε πάνω σε κάποιον affiliate σύνδεσμο, επισκέπτεστε ή κάνετε εγγραφή στην υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται η Linkwise τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Ο ιστότοπος μας τρέχει πάνω στη πλατφόρμα Shopify και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε ορισμένα βασικά plugins για τη καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Shopify.  

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS), ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ E-MAILS ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εγγραφούν στο newsletter μας, παρέχοντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να αποκτήσουν πρόσβαση σε επικοινωνιακό/προωθητικό/διαφημιστικό υλικό της Επιχείρησης καθώς και για να παρακολουθούν τη δραστηριότητα της, να ενημερώνονται για δράσεις και εκδηλώσεις και να βρίσκονται σε επαφή μαζί της. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων (e-mails) που λαμβάνουμε από τους χρήστες μας κατά την εγγραφή τους στο newsletter, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς της ιστοσελίδας χωρίς να κινδυνεύουν οι χρήστες από spam.

Ο συνδρομητής μπορεί να διαγραφεί από το newsletter μας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ενημερώνοντας μας μέσω e-mail ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφείτε από τη λίστα μας» κάτω από κάθε newsletter που του αποστέλλουμε.

Όλα τα e-mails και τα ονόματα οργανώνονται μέσα από την υπηρεσία τρίτων με την ονομασία MailChimp, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω. Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τους νέους κανονισμούς GDRP.

 

 1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

Η δημιουργία μιας ψηφιακής ταυτότητας απαιτεί αφοσίωση. Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους σας βοηθάμε να προστατεύσετε τη δική σας.

Ασφαλή κανάλια επικοινωνίας: Κρυπτογραφούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται μέσω φορμών web χρησιμοποιώντας ενημερωμένα πρότυπα, ώστε να εμποδίζουμε την υποκλοπή των μεταδιδόμενων πληροφοριών.

 

 1. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters), διαφημιστικά e-mails, καθώς επίσης και για να σταματήσετε την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφείτε από τη λίστα μας» στο τέλος κάθε newsletter μας και όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα εκείνη την στιγμή. Σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς επίσης και να επιλέξετε τα e-mails που θέλετε να σας στέλνονται από τον ιστότοπο μας, εφόσον υπάρχουν παραπάνω από ένα newsletters ή e-mail καμπάνιες.

Σημείωση: Στην περίπτωση όπου ο σύνδεσμος στο τέλος των newsletter μας δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει προβλήματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τη διαγραφή ή επεξεργασία των δεδομένων σας, κι εμείς θα φροντίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές ή την ολική διαγραφή των δεδομένων σας εντός 48 ωρών.

Η IP διεύθυνση σας καθώς επίσης και τα cookies συλλέγονται από υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του Google Analytics και Google Adsense. Και οι δύο υπηρεσίες συμμορφώνονται με τους GDRP κανονισμούς και όλα τα δεδομένα στον ιστότοπο μας διαγράφονται αυτόματα κάθε 38 μήνες. Μπορείτε να διαβάσετε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν οι υπηρεσίες της Google τα προσωπικά σας δεδομένα εδώ  καθώς επίσης και για το πως διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα σας από το Google Analytics

Σας παρέχουμε τα εργαλεία για να ελέγχετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται. Απλώς αποκτήστε πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να δείτε και να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email, τους συνδέσμους προς τα κοινωνικά σας δίκτυα, τον κωδικό πρόσβασης σας,.

Να δείτε και να ενημερώσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας για τη λήψη μηνυμάτων που αφορούν τον λογαριασμό

H Επιχείρηση δεσμεύεται για την επίλυση των καταγγελιών που σχετίζονται με το απόρρητο και τη συλλογή ή χρήση προσωπικών πληροφοριών.

Η Επιχείρηση  δεσμεύεται περαιτέρω να αναφέρει τυχόν ανεπίλυτες καταγγελίες περί απορρήτου από πολίτες ή κατοίκους της ΕΕ σχετικά με μεταφορές των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο των αρχών  σε ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφωνιών.

Αν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να διαπιστώσετε εάν είστε συνδρομητής στο newsletter μας, και επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο του αρχείου με τα δεδομένα σας που φυλάσσουμε (e-mail, ημερομηνία εγγραφής, εσωτερικός αριθμός στο σύστημα μας, μορφοποίηση του κειμένου που λαμβάνετε, html-plain text), στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση (director@mamushgallery.com),  με θέμα «Προσωπικά μου δεδομένα», και θα σας απαντήσουμε την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή, θελήσετε να διαγράψουμε κάθε πληροφορία, και φυσικά το email της εγγραφής σας στο newsletter (right to be forgotten), σας παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail στην ηλεκτρονική  διεύθυνση (director@mamushgallery.com),  με θέμα «Δικαίωμα στη λήθη». Θα διαγράψουμε κάθε πληροφορία για εσάς, και θα σας επιβεβαιώσουμε την πράξη με e-mail που θα λάβετε την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας ή τις πρακτικές των υπηρεσιών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων,  κ. Χρηστο Γκίκα, στο τηλέφωνο 2106232900 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (director@mamushgallery.com)

Θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις, ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός τριάντα (30) ημερών

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.

--------------------------------------------------

 

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς, για το λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στην εναρμόνιση των πρακτικών της εταιρείας μας με τη την κειμένη νομοθεσία. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφ’ εξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης,  διατήρησης, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «CISTERN ART ΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «CISTERN ART», η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής (οδός Γούναρη αρ. 161 Τ.Κ. 16674, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149394701000, και Α.Φ.Μ 801112650 της  Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, με υποκατάστημα στη Κηφισιά Αττικής (οδός Παναγίτσας αρ. 2 Τ.Κ 14562) εφ’ εξής «η Επιχείρηση»

ΟΡΟΙ  / ΕΝΝΟΙΕΣ

Οι βασικοί ορισμοί των όρων και των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το έγγραφο, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ είναι οι κάτωθι:

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Θεωρείται η κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, σε αριθμό ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, φορολογικά στοιχεία, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προσωπικά Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα): Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες θεωρούνται ευαίσθητα και ως εκ τούτου χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω από 16 χρονών είναι εξ’ ορισμού ευαίσθητα και αντιμετωπίζονται ως τέτοια.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός ανεξάρτητα από το είδος, τη νομική μορφή και το μέγεθος του τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας (controller).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία (processor). (Παράδειγμα, ένα λογιστικό γραφείο στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός αναθέτει τη μισθοδοσία των εργαζομένων του).

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα και μη), όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η Επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας (controller) και τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

 1. ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κύριος σκοπός της Επιχείρησης είναι η εμπορία έργων τέχνης (χονδρική και λιανική),  η προώθηση και η προβολή καλλιτεχνών και έργων τέχνης, η παροχή υπηρεσιών τόρνευσης μεταλλικών μερών, η κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης, η παροχή εκδοτικών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, η οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού σχεδιασμού, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες), η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης, η παροχή υπηρεσιών γλύπτη καθώς και η διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού της, η Επιχείρηση συνεργάζεται με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, αναθέτοντας απευθείας την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των έργων που της έχουν ανατεθεί (αναθέσεις έργων ή υπεργολαβίες) ή διασφαλίζοντας για αντίστοιχα έργα τρίτων την παροχή υπηρεσιών συνεργαζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων («Συνεργατών»), προωθώντας τις υπηρεσίες αυτών, για τις οποίες συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό τους.

 

 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό/κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  εφ’ εξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (soft copy) είτε σε έγχαρτη μορφή (hard copy), σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, ταξινόμηση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

 1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Α) Η Επιχείρηση συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων της (είτε ως πελατών είτε ως προμηθευτών της) για την κατάρτιση και την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της ή για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης, και ειδικότερα:

1) Στοιχεία αντισυμβαλλομένου (για φυσικά πρόσωπα: όνομα και επίθετο, πατρώνυμο και μητρώνυμο,

2) Πλήρης Διεύθυνση Κατοικίας

3) τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό / κινητό),

4) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

Β) Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο της Επιχείρησης ΔΕΝ συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσής σας να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα, τα μόνα cookies που χρησιμοποιεί η σελίδα ανήκουν στις κατηγορίες:

(α) Απολύτως Απαραίτητα Cookies και

β) Cookies Λειτουργικότητας και αμφότερα είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που αυτόματα συλλέγονται, παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική πολιτική απορρήτου cookies της Εταιρείας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ιστότοπο mamushgallery.com

Περαιτέρω, κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης και αποκλειστικά παρεχόμενα από εσάς, συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, στοιχεία προς το σκοπό της πραγματοποίησης της μεταξύ μας επικοινωνίας και γνωστοποίησης σε εσάς των δραστηριοτήτων μας, όπως αυτά αναλύονται εκτενώς στην Πολιτική Απορρήτου μας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας mamushgallery.com

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς:

(α) της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Επιχείρηση, είτε κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης είτε για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας, κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης

(β) της συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοση φορολογικού παραστατικού κλπ.

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της τυχόν μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών μας, για την ενημέρωση σας σχετικά με δραστηριότητες, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες της Επιχείρησης προς εσάς, καθώς και για την επικοινωνία της Επιχείρησης μαζί σας,  μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας, έγγραφης ή ηλεκτρονικής.

 

 1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΧ. ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή / ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Η Επιχείρηση, δεν χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς εκτός από τους αναφερόμενους παραπάνω στην παράγραφο 6, οι οποίοι ανάγονται στην ορθή παροχή των υπηρεσιών μας, με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των Συνεργατών της στην ιστοσελίδα της για διαφημιστικούς/ προωθητικούς ή άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την επαγγελματική προβολή και δημοσιότητα της Επιχείρησης.

 

 1. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι:

(α) Η Επιχείρηση και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας,. Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθώς και όλοι οι υπεργολάβοι, βοηθοί εκπληρώσεως, προστηθέντες που εργάζονται για λογαριασμό της Επιχείρησης δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική.

 

 1. ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τη Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη κοινοποιούν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την ρητή άδεια της Επιχείρησης,
 • να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.

Η Επιχείρηση λαµβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας ώστε τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας να είναι ακριβή και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, να επικαιροποιούνται.

Η Επιχείρηση λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή να διαγράφονται ή να διορθώνονται. Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, ανάλογα και συναφή προς τις ανάγκες της παρεχόµενης υπηρεσίας που προσφέρεται στον πελάτη, την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων και συλλέγονται µόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω καθώς και στις σχετικές συμβάσεις.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής και ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Επιχείρηση εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από ενδεχόμενη παραβίαση, απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Εσωτερικοί έλεγχοι στις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων  διεξάγονται τακτικά από την Επιχείρηση ώστε να επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα διαθέτουν πρόσβαση στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων µέσω των οποίων τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας ή χρησιμοποιούνται µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιχείρησης. Τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν µπορούν να χρησιμοποιηθούν από µη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και µόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί, τα προσωπικά δεδομένα δεν µπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της χρήσης, ή µετά από την καταγραφή τους, να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να µμετατοπιστούν από µη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Επιχείρησης.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε όσους διαθέτουν εξουσιοδότηση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους προς την Επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αναγκαιότητα να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Κατά γενικό κανόνα, το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων  διαγράφονται/καταστρέφονται με τη λύση της συμβατικής μας σχέσης, εκτός και εάν για τη διατήρηση αυτών, έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα.

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται και από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό που διέπει τις συμβατικές και φορολογικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

 

 1. ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Επιχείρηση δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κάτωθι κανόνες περιγράφουν με ποιο τρόπο και σε ποιο χώρο τα δεδομένα τηρούνται. Τα δεδομένα που φυλάσσονται σε έγχαρτα αρχεία, φυλάσσονται σε σημείο που δεν θα μπορούν να τα δουν πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για αρχεία τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά, αλλά για κάποιο λόγο έχουν εκτυπωθεί.

Σημαντικά σημεία είναι τα εξής:

 • Οι φάκελοι και τα έγχαρτα δεδομένα τηρούνται σε αρχειοθήκη, η οποία κλειδώνει.
 • Οι υπάλληλοι είναι βέβαιοι πως οι εκτυπώσεις δεν αφήνονται όπου μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, όπως, για παράδειγμα, μέσα ή κοντά στον εκτυπωτή.
 • Τα εκτυπωμένα δεδομένα, τα οποία δε βρίσκονται σε χρήση, καταστρέφονται. Στην περίπτωση που τα δεδομένα φυλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο, προφυλάσσονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, από τυχαία καταστροφή και προσπάθειες υποκλοπής. Συγκεκριμένα:
 • Τα δεδομένα προστατεύονται από ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι αλλάζουν συχνά και δε γνωστοποιούνται στους υπαλλήλους που δεν είναι εντεταλμένοι.
 • Στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε φορητά μέσα (όπως για παράδειγμα σε δίσκους CD κ.α), αυτά φυλάσσονται με ασφάλεια όταν δε χρησιμοποιούνται
 • Όλοι οι εξυπηρετητές (servers) και υπολογιστές που περιέχουν δεδομένα προστατεύονται από εγκεκριμένο υπολογιστικό πρόγραμμα (software) και πρόγραμμα προστασίας (firewall).

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Η Επιχείρηση προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της Πολιτικής.

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Mπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 

 1. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα (Έντυπο 1), περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Mamush Gallery, οδός Παναγίτσας αρ. 3, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά, Αττική με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (director@mamushgallery.com) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού / εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

 1. ΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 

 1. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2106232900  ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (director@mamushgallery.com) χρησιμοποιώντας τον τίτλο: “Εξέλιξη Αιτήματος”.

 

 1. ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

ΟΧΙ, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 

 1. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

 1. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΠΔΠΧ (Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε να ανταποκρίνεται στο εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site μας mamushgallery.com ή ανακατεύθυνση mamushgalleryshop.com . Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που λαμβάνει.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, κ. Χρήστο Γκίκα, στο τηλέφωνο 2106232900 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (director@mamushgallery.com)

ΑΝΕΓΝΩΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

 

-----------------------------------------

 

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ COOKIES
 1. Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας αυτού του ιστότοπου, χρησιμοποιούνται/τοποθετούνται μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή σας, τα οποία αναφέρονται ως «cookies».
 2. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια ηλεκτρονικού κειμένου, τα οποία αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Τα cookies διευκολύνουν τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως τις προτιμώμενες ρυθμίσεις γλώσσας, το μέγεθος και τον τύπο γραμματοσειράς και άλλες ρυθμίσεις εμφάνισης για να διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνουν τον ιστότοπο πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη. Δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά αυτές τις προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.
 3. Τα cookies χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους, όπως η απομνημόνευση των προτιμήσεων ασφαλούς αναζήτησης, η προσφορά σχετικών διαφημίσεων, ο υπολογισμός του αριθμού των επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα, η διευκόλυνση της εγγραφής σε διαδικτυακές υπηρεσίες και η προστασία των δεδομένων σας. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση ανώνυμων, σωρευτικών στατιστικών που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας και να συμβάλει στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του. Ωστόσο, ΔΕΝ μπορούμε με κανέναν τρόπο να επαληθεύσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από αυτές τις πληροφορίες.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω cookies και εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τις προτιμήσεις σας για cookie από τον υπολογιστή/φορητή συσκευή σας, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

 1. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα ("απολύτως απαραίτητα cookies"). Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές του. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, ωστόσο, δεν μπορούμε να παρέχουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies, υπάρχουν και τα «cookies απόδοσης». Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν έναν επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση/βελτίωση της απόδοσης μιας ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιούμε επίσης "cookies λειτουργικότητας". Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως όνομα, γλώσσα ή περιοχή, για να παρέχει βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies ενδέχεται να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της δραστηριότητας περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.

 1. Τα cookies ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να εκτελεστούν ως κωδικοί πρόσβασης ή να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση ιών και/ή κακόβουλου λογισμικού και ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να παρέχουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να "διαβάσουμε" καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο, ακόμη και αν αποθηκεύουμε "cookies" από τη στιγμή που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε στις σελίδες του.
 2. Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία περιήγησης στο web. Χωρίς αυτούς, η χρήση του Ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Με την απόκτηση πρόσβασης στον ιστότοπό μας αποδέχεστε επίσης τη χρήση cookies.

Εάν δεν αποδέχεστε αυτά τα cookies, η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπου ενδέχεται να επηρεαστούν και η πρόσβασή σας στο περιεχόμενό του να περιοριστεί με διάφορους τρόπους.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αυτό θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies.

Μπορείτε να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε "cookies" σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: aboutcookies.org.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης με τρόπο που να αποτρέπει την εγκατάσταση cookies. Σημειώστε, ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε οι ίδιοι με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να μην λειτουργούν σωστά.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Απόδοση (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης χρήστη) Ο ιστότοπός μας έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας κοινές διαδικτυακές πλατφόρμες.

 

Αυτές οι πλατφόρμες διαθέτουν ενσωματωμένα cookie που βοηθούν σε ζητήματα συμβατότητας (για παράδειγμα, στον προσδιορισμό του τύπου του προγράμματος περιήγησής σας) και βελτιώνουν την απόδοση (για παράδειγμα, ταχύτερη φόρτωση περιεχομένου).

Διάρκεια περιήγησης

 

Διαγράφεται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης

Cookies ασφαλείας (π.χ. Asp .NET)

 

 

Εάν εγγραφείτε για πρόσβαση σε μια απαγορευμένη περιοχή, τα cookies μας επιβεβαιώνουν ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Για πρόσβαση σε μια απαγορευμένη περιοχή θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Διάρκεια περιήγησης

 

Διαγράφεται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης

Προτιμήσεις Ιστοτόπου

 

 

Τα cookies μας μπορούν επίσης να καταγράφουν τις προτιμήσεις του ιστότοπού σας (π.χ. γλώσσα κ.λπ.) ή να επιδιώκουν να βελτιώσουν την εμπειρία σας (π.χ. εξατομικεύοντας έναν χαιρετισμό ή περιεχόμενο).

 

Αυτό θα ισχύει για περιοχές όπου έχετε εγγραφεί ειδικά για πρόσβαση ή για δημιουργία λογαριασμού.

Διάρκεια περιήγησης

 

Διαγράφεται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης

Σχόλια Χρήστη

 

 

Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο αναζήτησης εξωτερικού συνεργάτη για να ζητήσουμε από ένα ποσοστό επισκεπτών να παράσχει τα σχόλιά του. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να εμποδίζουν τους επισκέπτες να προσκαλούνται πολλές φορές.

 

Το πρώτο cookie τοποθετείται εάν ο επισκέπτης δεν προσκληθεί να συμμετάσχει στην έρευνα και χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες δεν θα προσκληθούν μετά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο.

Το δεύτερο cookie τοποθετείται εάν ο επισκέπτης προσκληθεί να συμμετάσχει στην έρευνα και χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι ο επισκέπτης δεν θα κληθεί να συμμετάσχει ξανά εντός περιόδου 90 ημερών.

Διάρκεια περιήγησης

 

Διαγράφεται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης

Αποθήκευση

Διαγράφονται αυτόματα μετά από 90 ημέρες ή όταν εμφανιστεί η πρόσκληση για σχόλιο.

Διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Χρησιμοποιούμε γραφικά στοιχεία ή κλειδιά κοινωνικής δικτύωσης τρίτων για να σας παρέχουμε πρόσθετες δυνατότητες για τη διάδοση του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η χρήση αυτών των γραφικών στοιχείων ή κουμπιών μπορεί να εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να διευκολύνει τη χρήση της υπηρεσίας, για να διασφαλίσει ότι η αλληλεπίδρασή σας εμφανίζεται στις ιστοσελίδες μας (π.χ. γνωρίζουμε πώς να μετράμε τον πολλαπλασιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ) και να καταγράφουμε τις πληροφορίες καταγραφής των δραστηριοτήτων σας στο Διαδίκτυο και στον ιστότοπό μας.

 

Σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου κάθε παρόχου πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τέτοια υπηρεσία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση γραφικών στοιχείων και εφαρμογών κοινωνικών μέσων, δείτε παρακάτω.

Αποθήκευση

 

Διαγράφονται αυτόματα μετά από δύο χρόνια εάν δεν επισκέπτεστε πλέον τον ιστότοπό μας